Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs

Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs
Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs
Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs
Prijs op aanvraag
100% Tevredenheidsgarantie
Bel ons voor een prijsopgaaf Contact
Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs
Risicoklasse 3 certificaat of opleverbewijs
(1 review)
Prijs op aanvraag
100% Tevredenheidsgarantie
Deel dit product
Omschrijving

Heeft u een grade 3 of risicoklasse 3 Borg of VEB beveiligingscertificaat of opleverbewijs nodig?

Er moet dan een beveiligingsplan gemaakt worden volgens de VRKI 'De Verbeterde Risicoklasseindeling' voor het Verbond van Verzekeraars, deze wordt elk jaar ge- update!
Beveiliging voor de verzekering is altijd maatwerk en klantspecifiek, toch zijn veel dingen hetzelfde. Het is best wat werk om alles in kaart te brenegn.
In het beveiligingsplan staan moeten de volgende dingen staan omschreven.

Bij Risicoklasse 3 en 4 bevat het Beveiligingsplan extra

Naast de verplichte eisen uit de VRKI moet ook rekening gehouden worden met de onderlinge samenhang op basis van de "schillen-theorie".
Verder bevat het beveiligingsplan alles wat ook in het plan voor klasse 1 en 2 zit.


Bij risicoklasse 1 en 2, 3 én 4 bevat het beveiligingsplan

 • De NAW-gegevens van de ontwerper/installateur en opdrachtgever
 • Projectnummer en datum van het beveiligingsplan
 • Een verwijzing naar het intakedocument (kenmerk en datum)
 • Omschrijving van het object (of deel van een object bouwwerk of terrein)
 • De functies (doelstelling), zwaartepunt van de beveiliging
 • De geconstateerde risicoklasse conform deel A van de VRKI op basis van te specificeren:
  - Waarde attractieve zaken van de inboedel (woningen); of
  - Waarde en attractiviteit van goederen en inventaris (bedrijven)
 • De uitgevoerde risicoklasse of (gedeeltelijke) uitvoering op een lager niveau
 • Een omschrijving/aanduiding van de te treffen beveiligingsmaatregelen
 • De elektronische maatregelen worden bij voorkeur aangegeven middels een plattegrond of installatietekening
 • Het af te geven kwaliteitsdocument (beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs)
 • De toegepaste referentiedocumenten
 • Ondertekening door het beveiligingsbedrijf en opdrachtgever.


Toelichting *

Het aantoonbaar kennisnemen van het intakedocument kan door ondertekening van het intakedocument, maar opdrachtgever is dat niet verplicht. In sommige gevallen roept het vragen om ondertekening van het intakedocument weerstand op, omdat opdrachtgever ten onrechte denkt dat hij tekent voor een opdracht. Het is echter in het belang van de ontwerper/adviseur dat de opdrachtgever juist geïnformeerd wordt over de soort, omvang en waarde van attractieve zaken en/of goederen. Daarom verdient het in alle gevallen aanbeveling om opdrachtgever te verzoeken te tekenen voor correcte opgave van attractiviteit en/of goederen. Bij het weigeren van ondertekening is het verstandig het intakedocument per mail aan opdrachtgever te verstrekken met verzoek voor ontvangstbevestiging.