Filteren
Filteren
Prijs
tot

Beveiligingsplan

Beveiligingsplan Certificaat Borg of VEB, Alletwee is voor de verzekering OK! 

Verzekeringscertificaat voor beveiligingssysteem en/of bouwkundig: hang- en sluitwerk. Wij zijn volledig VEB erkend en voorzien in beide diciplines. 

Waarom wij kosten berekenen voor het opstellen van een beveiligingsplan t.b.v. verzekering: 

 • Wij zijn als installateur verantwoordelijk te stellen wanneer het mis gaat en niet blijkt te kloppen.
 • Het kost tijd en aandacht afhankelijk van de risicoklasse, om tot de juiste beveiligingsgraad te komen.
 • Onze medewerkers moeten zijn voorzien van de juiste vakdiploma's.
 • Wij betalen jaarlijks aan diverse organisaties voor audits;- erkenningen en refresh opleidingen. 
 • Er moeten verzekerings- intakedocumenten ingevuld worden en voordat er een offerte wordt gemaakt, moet het plan uitgedacht zijn en kloppen volgens de eisen!
 • Een beveiligingsplan wordt netjes verwerkt in een beveiligingsplattegrond die in een speciaal tekenprogramma wordt gemaakt.

Deze hele samenhang van verwachtingen, eisen, daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen en administratieve oplevering zorgt voor een bewerkelijk geheel. 

U koopt 'uitsteltijd' met een goede beveiliging volgens Borg of VEB normen

Ontmoedigen en tijd winnen, dat is simpel gezegd wat we doen. Laten zien dat alles goed beveiligd is, vervolgens zo onaantrekkelijk mogelijk maken door elektronisch en bouwkundig goed na te denken. Zo vroeg mogelijk detecteren en zoveel mogelijk vertragen zodat Politie en bewaking ter plaatse kunnen zijn nog voordat de werkelijke buit bereikt is.
Bij particulieren gaat onze eerste aandacht uit naar inbraakpreventie. Bij bedrijven richten wij ons op diefstalbeperking om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Onze werkwijze is gebaseerd op de PIVA-ALRE Theorie en de OBE-maatregelen die wij altijd opnemen in ons beveiligingsplan.

Maatwerkbeveiliging ten behoeve van verzekering VRKI

Een maatwerkbeveiligingsplan die door ons is opgesteld en uitgevoerd geeft u een bepaalde zekerheid. Zekerheid die de verzekeringsmaatschappij van de ondernemer eist om een betaalbare premie te krijgen of om van een kleiner eigen risico te genieten. Maatwerk is tijdrovend en veel omvattend, alles moet worden uitgeschreven en over alle risico's worden nagedacht. De verzekeraar wil een gepast risico nemen ten opzichte van de attractiviteit van de goederen. Wij helpen ondernemingen met maatwerkbeveiliging bij het opstellen en uitschrijven van alle geëiste maatregelen. Hoe hoger de risicoklasse indeling, des te zwaarder de organisatorische, technische en inbraak- werende eisen.

Logisch eigenlijk: 'Hoe zou u zich beveiligen tegen inbraak en diefstal als er géén inbraak of diefstalverzekering zou bestaan en u zichzelf dus niet zou kunnen verzekeren. Welke maatregelen zou u zelf dan allemaal treffen?"

Het beveiligingsadvies, de installatie tot en met de fysieke alarmopvolging moet 100% kloppen

Om veilig te kunnen wonen, werken en leven wilt u buitenstaanders natuurlijk buiten de deur houden. Een goed doordacht beveiligingsplan van Locked Safe Holland biedt u veiligheid, zekerheid én (bedrijfs) continuïteit. Als u thuis aanwezig bent en als u ’s nachts slaapt, maar ook als u niet aanwezig bent en met een gerust gevoel de deur achter u dicht wilt doen.'

'Een goed doordacht beveiligingsplan voorkomt inbraken'.

De kracht van een degelijk beveiligingsplan is dat overal aan wordt gedacht en de eerste signalering zo vroeg mogelijk is. Vroegtijdig signaleren kan met behulp van een alarm- en camerasysteem, buitenterreinbeveiliging, tril-, schok- of glasbreukmelders te installeren op de meest risicovolle plaatsen.

Het is een samenhang van organisatorische, bouwkundige, elektronische beveiliging en eventueel meeneem beperkende maatregelen, als bijvoorbeeld een kluis. Daarom is het belangrijk om een combinatie te maken van SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk en een goed doordacht inbraaksignaleringssysteem. 

Een toegangscontrole- of streaming camerasysteem kan een goede aanvulling zijn om indringers af te schrikken. Daarnaast is een snelle, adequate alarmopvolging van de dichtstbijzijnde surveillancedienst een belangrijke schakel om inbrekers op afstand te houden.

Het beveiligingsplan en de beveiligingsmethoden

Bij het opstellen van het beveiligingsplan voeren we eerst een risicoanalyse uit en nemen we de meest kwetsbare plekken onder de loep. We kijken naar (mogelijke) risico’s en besteden hier extra aandacht aan. Op deze manier kunnen we u een optimaal sluitend, gedegen en gedetailleerd plan bieden. Daarna lopen wij samen, stap voor stap de gewenste beveiligingsmethoden door. Inbraakgevoelige punten zoals risicoramen en -deuren kunnen we voorzien van een alarmcontact. Inbrekers worden dan in een vroeg stadium al gesignaleerd als zij een risicoraam of –deur openbreken. Op dat moment gaat bijvoorbeeld de sirene af en wordt de inbreker geconfronteerd met het lawaai van de sirene. Tijdens deze 'psychologische barrière' moet hij dan nog op zoek gaan naar zijn buit.

Bouwkundige barrières zoals inbraakwerend hang- en sluitwerk en inbraakwerende rolluiken ontmoedigen de inbreker om actie te ondernemen omdat de belangrijkste factor, namelijk; tijd, hem in de weg zit.

Maatwerkbeveiligingsplan mag in alle risicoklassen

Een maatwerkbeveiligingsplan moet in geheel minimaal gelijkwaardig zijn aan de gestelde eisen die omschreven zijn in de geldende VRKI. Gelijkwaardigheid mag worden beoordeeld door goed vakmanschap van iemand met TBV en/of TBMB diploma, met andere woorden een erkend beveiligingsbedrijf. Het risico moet in kaart worden gebracht en worden omschreven. De VRKI heeft een intake document die ingevuld moet worden door een VEB of Borg erkend beveiligingsbedrijf. Wanneer het maatwerk beveiliging is, of de vastgestelde risicoklasse, klasse 4 is moet de verzekeraar dit mede ondertekenen. Zij moeten dan akkoord gaan met de genomen, of de te nemen beveiligingsmaatregelen zoals bedacht door het erkende beveiligingsbedrijf.

Het beveiligingsplan bestaat uit

 • Organisatorische maatregelen O1 en O2
  • Schouw in en om het pand/ mondeling specifiek advies, op papier bevestigd / O1
  • Meldkamer moet- in en uit schakelingen ontvangen inclusief de juiste zone omschrijvingen / O1
  • Bloktijdbewaking, dus bewaakte in- en uit schakelingen / O2
  • Camera- en toegangscontrolesysteem / O2
  • Mobiele surveillance en industrieterrein bewaking / O2

O1 maatregelen zijn de standaard organisatorische maatregelen en O2 is uitgebreider en klantspecifiek

 • Bouwkundig BK maatregelen zoals SKG of Europees goedgekeurd hang- en sluitwerk
  • BK1 = functionerend hang en sluitwerk en goede kwaliteit gevelelementen
  • BK2 = minimaal drie minuten inbraakwerend
  • BK3 = minimaal vijf minuten inbraakwerend
  • BK4 = minimaal tien minuten inbraakwerend

Voor de bouwkundige maatregelen zijn BRL Beoordeling Richt Lijnen en NEN normen van toepassing, hierbij wordt gekeken naar; opklim-mogelijkheid, de bouwkundige staat van het pand, de buiten- en tussenwanden, het dak, kruipruimtes, de algehele staat van alle gevelelementen zoals van deuren, ramen en kozijnen. De manier van montage en SKG sterren of weerstandsklasse bepalen de inbraakwerend- heid. 

 • Elektronische maatregelen EL, het alarmsysteem  
  • EL1 = Grade 2
  • EL2 = Grade 2 
  • EL3 = Grade 2 of Grade 3 woonhuizen en bedrijven verschillen
  • EL4 = Grade 3 en altijd maatwerk in overleg met en goedkeuring van verzekeraar
 • Meeneem beperkende maatregelen ME
  • ME1 = Beperkende maatregelen zonder prestatie eis
  • ME2 = drie minuten vertraging
  • ME3 = vijf minuten vertraging
  • ME4 = tien minuten vertraging / bijvoorbeeld mistmachines
 • Compartiment = CO bedoeld wordt een afsluitbare of inbraakwerende ruimte 
  • CO1 = Geen prestatie eis, een afsluitbare ruimte dus
  • CO2 = drie minuten
  • CO3 = vijf minuten
  • CO4 = tien minuten inbraak- werend

Wanden, dak en vloeren worden meegenomen in deze indeling.

 • Schildetectie SD1 t/m SD4
 • Alarmtransmissie AT1 t/m AT4
 • Reactie RE1 t/m RE4

Hoe hoger het inbraakrisico en hoe hoger de verzekerde waard, des te zwaarder de beveiliging moet zijn.

Alarmopvolging door de politie; rijdt de politie nu wél of niet op alarmmeldingen?

Ja! De politie rijdt wel op alarmmeldingen. Wanneer rijden zij op alarmmeldingen? Er zijn drie redenen wanneer ze op een alarmmelding af gaan: 

1. Door heterdaad te melden via bijvoorbeeld ‘live’ camerabeeld. 

2. Heterdaad, dat is wanneer u zelf ziet dat er wordt ingebroken. 

3. Door een dubbele alarmmelding, dus als er twee verschillende zones af gaan op je alarm.

Onderhoud alarmsysteem of camerasysteem

Het is belangrijk dat uw alarm- en camerasysteem altijd werkt. Om die garantie te kunnen bieden is het noodzakelijk om uw alarmsysteem periodiek te controleren. Locked Safe Holland let daarbij ook op of alle processen nog goed lopen. Is uw beveiligingsplan nog actueel? Misschien heeft u onlangs wel een verbouwing gedaan en zijn er delen van het huis niet opgenomen in het beveiligingsplan. Daarnaast kijken de medewerkers ook of alle apparatuur nog naar behoren werkt en of de verzekerings-eis actueel en op orde is.

Alarmopvolging door bewakingsdienst LSH Security

Locked Safe Holland heeft een hoge klantdichtheid in de regio. Daardoor zijn over het algemeen de aanrijdtijden heel erg kort. Met heel erg kort bedoelen we soms slechts enkele minuten. Elke seconde tijdswinst is meegenomen als er problemen zijn, daarom stemmen we altijd alle processen goed op elkaar af.

Wij werken al jarenlang met een uniek sleutelbuizensysteem, onze medewerkers volgen duidelijke standaard protocollen en onze auto’s zo zijn ingericht dat we adequaat kunnen handelen bij binnenkomst van alarmmeldingen. Daardoor zijn onze aanrijdtijden uniek in Nederland. Zeker ten opzichte van de grotere landelijk opererende organisaties, die vaak aanrijdtijden hebben van 45 minuten of meer. Wij vinden dat mosterd na de maaltijd. Bovendien is het vaak een eis van de verzekeringsmaatschappij dat er binnen 15 minuten een sleutelhouder ter plaatse is.

Tip: Compartimenteren van attractieve goederen

Het is verstandig om (als u waardevolle spulletjes bezit) een kluis, inbraak- of brandwerende kast aan te schaffen. Bij het opstellen van een beveiligingsplan geeft Locked Safe Holland die kluis een prominente plaats, zodat een inbreker nooit ongemerkt uw kluis kan bereiken. Wanneer de kluis onder detectie van een alarmmelder hangt mag u er tweemaal de waarde in opslaan van wat de indicatie waarde berging (IWB) aangeeft voor die kluis. LET OP! Kluizen lichter dan 1000KG koud tegen de wand of op de vloer monteren met voorgeschreven bevestigingsmaterialen.

Maak een afspraak! 085 0768990